polybid-l
חברת "פוליביד" הממוקמת ב- 2 אתרים, קיבוץ משמר הנגב ,באר שבע, מספקת פתרונות מבוססי פוליסטירן מוקצף(קלקר) במגוון תחומים: בנייה , חקלאות, תעשייה , יזמות , מזון וחקלאות.

בחברה כ – 150 עובדים במחלקות : פיתוח, הנדסה, תפ"י, ייצור , שיווק , רכש, הפצה ולוגיסטיקה.
בנוסף, נכנסה החברה לטכנולוגיות ייצור בשיחול (אקסטרוזיה) של לוחות לבידוד תרמי בשם – פוליפאן, וזאת מעבר לעיבוד פוליסטירן בהקצפה .
הפרויקטים בחברת "פוליביד" עסקו:
מבנה ארגוני
הגדרה של מבנה ארגוני במטרה לתמוך במטרות העסקיות של החברה.
הקמת מערך שרות לקוחות, הגדרת נהלי עבודה ושיטת עבודה למול מערך ההפצה.
הקמת מערך הפצה ומחשובו באמצעות מערכת לניהול ותפעול ההפצה.
הקמת מערך תפ"י והגדרת הקשרים בינו לבין מחלקות המפעל.

תהליך זרימת החומר
הגדרת תהליכי העבודה לניהול ובקרה על חומרי גלם , תוצרת בתהליך, תוצ"ג.
שליטה ובקרה בכל מחסני החברה ומלאי החברה- תוצ"ג, בתהליך, ח"ג.
הגדרה ויישום של טכנולוגיית ברקוד לתפעול וניהול זרימת החומר בחברה.

מדיניות מלאי
פתוח מודל לקביעת מדיניות מלאי לפריטי תוצ"ג, יישום המודול, מעקב ובקרה שוטפת אחר מדדים.

מדדים ניהוליים
קביעת מדדים ניהוליים ותפעוליים שוטפים, מדידה שוטפת והצגתם להנהלת החברה.

העמקת יישום
אפיון תהליכים במערכת המידע , ניהול הקשר למול בית התוכנה, אפיון הממשקים בין מערך המסופונים למערכת ה – ERP.
הדרכת משתמשים במערכת המידע , הגדרת תשתיות כמו מקטי"ם , עצי מוצר.

ייצור
מחשוב תהליך דיווחי הייצור במחלקות הייצור.
יישום והטמעת  מערכת לזימון הוראות התוצ"ג.
בחירת מערכת mes, למחשוב מחלקות הייצור.