holit

חוליות הינה חברה יצרנית בתחום הפלסטיקה הממוקמת בקיבוץ שדה נחמיה שבגליל המזרחי.
החברה מורכבת מ – 2 חטיבות המפתחות, מייצרות ומשווקות את מוצרי החברה.

חטיבת צנרת
חטיבה מסחרית עצמאית הפועלת במסגרת שוק הבניה. החטיבה מייצרת ומשווקת מעל 800 מוצרים שונים מפלסטיק (צנרת ואביזרים) בתחומי התשתיות, שפכים, ביוב, ניקוז, אספקת מים חמים וקרים ואינסטלציה סניטאריות צינורות , פיטינגים, מוצרי אינסטלציה סניטארית.

חטיבת המשרד
מתמחה במתן בייעוץ ומתן פתרונות לתיוק, אחסון ותצוגת מידע-באמצעות מגוון רחב של מוצרים-לתחום המשרד ולתחום הרפואי כגון : מערכות תיוק למשרד, פתרונות תיוק ואחסון, פתרונות תיוק, תיוק מסמכים, תיוק משרד , אחסון רפואי, עגלה משרדית, עגלות טיפולים ועוד…מוצרים המשמשים כפתרון אחסון לתחום המשרד והתעשייה – מגירות, רב תא, ועוד.
הפרויקטים בחברת ""חוליות" עסקו:

ניהול הייצור
תכנון והקמת עצי מוצר, הקמת מרכזי עבודה ותשתיות לניהול הייצור – קווים , מכונות , מרכזי עבודה.
הגדרת שיטת אופן מתן הוראות הייצור, והקשר למערך שרות הלקוחות , תכנון הייצור, מעקב ובקרה אחר דיווחי הייצור בכל קווי הייצור \ מחלקות הייצור , קביעת שיטת דיווחי הייצור .
מעקב אחר הפחתים בייצור , מדידת יעילות מחלקות הייצור על פי מחלקות \ קווים \ עובדים.

ניהול מלאי
שיפור אמינות מלאי במחסני תוצ"ג.
שיפור אמינות מלאי במחסני חומרי הגלם והמוצרים בתהליך.
ניהול מלאי ברצפות הייצור במחלקות השונות.

תהליך זה הביא לשיפור אמינות המלאי לרמה של  % 99.5

מערכת ייצוא
הטמעת מערכת ייצוא של גן תוכנות חשב.
ליווי המשתמשים.