חברת דורות שממוקמת בקיבוץ דורות, מתמחה ב –
פיתוח, גידול, ייצור ושיווק של מוצרי תיבול טריים וקפואים.
החברה מפיצה את מוצריה לשוק המקומי ולייצוא.
המוצרים כוללים מגוון נרחב של פריטים, בתצורת אריזות מגוונת.

הפרויקט
חברת דעת בצעה פרויקט ERP שכלל:

ניתוח ואפיון תהליכים בחברת שום דורות.
הוצאת מסמך RFP, לספקים השונים לבחירת מערכת ERP.
ניתוח המענה מספקי ה – ERP.
המלצה ובחירה על מערכת מידע ( נבחרה מערכת PRIORITY ).
ליווי וניהול הפרויקט מול חברת היישום\ הנהלת החברה, עד לשלב בו הארגון עובד עצמאית.

הפרויקט כלל ניהול של כל תהליכי העבודה ובכלל זה של: מערך השיווק, מערך התפעול ( תכנון הייצור, דיווחי הייצור ), מערך הלוגיסטיקה ( מחסנים, כולל מחסנים חיצוניים),
מערך הכספים ( הנהלת חשבונות, תזרים מזומנים, תקציב, תמחיר).