• מחשוב רצפת יצור (MES)

    תוכנה לעיבוד נתונים הנאספים מרצפת היצור.

    התוכנה מקושרת לבקרים מתוכנתים שאוספים מהמכונות נתונים (כמויות, מהירות, טמפרטורה, לחץ…) וכן דיווח מעובדי היצור (נתוני עובד/משמרת, סיבות עצירה, אצוות חו"ג…), ומעדכנת את ה- ERP לגבי תחילת היצור והתקדמותו, החומרים שנצרכו והכמויות שיוצרו, עצירות, תקלות וזמני יצור.

    הנתונים הנאספים בצורה שוטפת מאפשרים שליטה, בקרה וניתוח של מדדים המשלבים נתוני תפוקה, איכות ויעילות (דוגמת OEE).

מי צריך את זה?

הצורך לעקוב אחר הקורה ברצפת היצור קיים בכל חברה יצרנית. מידע זה נדרש ע"י גורמים רבים בחברה:
b-point שיווק ומכירות: זיהוי של עיכובים צפויים באספקה ללקוחות.
b-point 
תפ"י: בדיקת התקדמות היצור ביחס לתכנית העבודה.
b-point 
מחסן: הכנת חומרים להוראות היצור הבאות.
b-point 
משלוחים: היערכות לקליטת התוצ"ג והכנת המשלוחים ללקוח.

נמצא כי ארגונים שונים מנהלים את המעקב אחר רצפת היצור בדרכים שונות, חלקן ממוחשבות יותר וחלקן פחות:

b-point מעקב פיזי: "סיבוב בשטח" להתעדכנות באולם היצור, או שיחת טלפון עם מנהל המשמרת – נתונים אלו אינם נשמרים במערכת המידע.
b-point 
"שירותי הקלדה": עובד היצור מנהל רישום מעקב ידני. הטפסים מועברים להקלדה במשרד.
b-point 
דיווח עצמי: עובד היצור מדווח/מקליד ישירות מאולם היצור.

b-point עזרים ממוחשבים: העובד מסתייע בעזרים דוגמת מסופונים, סורקי ברקוד, RFID, "מגע יבש" וכד'. (אלעד – הכותרת של שורה זו צריכה לכלול היפרלינק לדף "אמצעי דיווח מתקדמים")
b-point 
הכי אוטומטי: איסוף נתונים ע"י בקרים מתוכנתים המחוברים למכונות ומהם לתוכנות דוגמת MES, SCADA וכד'.

כל אחת מהשיטות הנ"ל יכולה להתאים למצבים ובתנאים מסוימים, והבחירה ביניהן צריכה להיעשות בצורה מושכלת לפי צרכי הארגון.

הצורך במערכות איסוף ושליטה אוטומטיות (דוגמת MES) הולך וגובר בסביבות יצרניות בהם מתקיימים אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

point-2 מיכון: סביבת יצורית ממוכנת (ולא ידנית).
point-2 
תנאי יצור: צורך בשליטה ובקרה רציפים אחר תנאי היצור (מהירות, טמפ', לחץ,…).
point-2 
עדכניות: דרישה לדיווח עדכני ושוטף אחר התקדמות היצור: שלבי יצור, כמות שיוצרה.
point-2 
תדירות: שטף של דיווחים הנאספים במהירות גבוהה.
point-2 
מורכבות/רגישות: סביבה יצורית שאינה יכולה להרשות לעצמה טעויות אנוש.

בקיצור, הצורך במערכת MES ותועלתה לארגון אינם ברורים מאליהם, ומחייבים ניתוח וחשיבה מקיפים.

MES ותועלתו

ארגונים אשר יישמו מערכות MES הצביעו על שיפור בביצועים וביעילות התפעולית בתחומים שונים:

 התחום שהשתפר

 הסיבות לשיפור

 שירות ללקוח b-point מעקב אחר התקדמות הזמנה.
b-point קיצור זמני אספקה.
b-point עמידה במועדי אספקה שהובטחו.
גידול בתפוקות b-point תכנון יצור עדכני ו"יציב".
b-point צמצום החלפת הוראות –> צמצום זמני כינון.
b-point שיבוץ הוראות למכונות עפ"י נתוני אמת.
 יעילות תפעולית b-point שיפור יכולות השליטה.
b-point תגובה לקורה ברצפה בזמן אמת.
b-point צמצום מרווחי בטחון מיותרים ברמות המלאי.
b-point זיהוי מוצרים מפסידים.
 מערכות מידע b-point מאגר נתונים ממוחשב.
b-point נגישות למידע ואחידותו לכלל הגורמים.
b-point איסוף נתונים מקוון ועדכני.
 איכות מוצר b-point זיהוי מהיר של תקלות,
b-point בקרת תנאי תהליך היצור.
b-point סיוע בניתוח סיבות תקלה.
b-point השגת חזרתיות (repeatability) בתהליכי היצור.
b-point ניהול עקיבות אמינה.
 עבודת העובד b-point מיסוד ואחידות בנהלי העבודה והדיווח.
b-point בקרת תהליכים מובנית מצמצמת טעויות אנוש.

סיפורי לקוח – MES: