• שרשרת האספקה

    סך הפעילויות, הגורמים והאמצעים המשולבים באספקת מוצר ו/או שירות ללקוח. טיבה של שרשרת האספקה נמדד לפי סדרת קריטריונים ובהם: יכולתה לעמוד בהתחייבות ללקוח (כמות, איכות, מחיר ומועד אספקה) גמישותה לשינויים והיענות לבקשות מיוחדות, ויכולתה לקיים כל זאת תוך יעילות מירבית, עלות מינימלית ותיאום בין החוליות המרכיבות אותה.

    מרכיבי השרשרת "הקלאסית" כוללים את גורמי המכירות, הרכש, התכנון, היצור, האיכות, המחסן והמשלוחים.

דף בהקמה

סיפורי לקוח – ERP: