• מודלים לעיתוד מלאי

    מנגנוני חישוב שנועדו להמליץ על אופן התנהלות המלאי בארגון.

    המודלים מבוססים על נתוני הפריט (צריכה, מכירה, עונתיות, זמני אספקה), אילוצים (עלות, מקום אחסון), נוסחאות וחישובים סטטיסטיים.

    תוצאת המודל ממליצה על רמת מלאי הביטחון, כמות להזמנה ונקודת ההזמנה המתאימים לפריט בהתאם לתנאים הנ"ל.

דף בהקמה

סיפורי לקוח – מודלים לעיתוד מלאי: