• מדדי ביצוע

    ערכים/ציונים כמותיים המשקפים יכולות בהתנהלותן של יחידות ארגוניות. ערכים אלו משמשים בסיס לניתוח והשוואה במטרה להצביע של מגמות ושינויים ביכולות היחידה הנמדדת.

    מדדי הביצוע (KPI Key Performance Indicators) יכולים לשמש מגוון רחב של תחומים ובהם: תפעול, כספים, מכירות, איכות, הדרכה ועוד. הגדרת מדדים אלו והפקתם השוטפת נעשית במקרים רבים תוך הסתייעות בכלי תוכנה ייעודיים דוגמת כלי BI, מחוללי דוחות וכד'.

"דע מאין באת, ולאן אתה הולך"

יסוד מרכזי בניהול נכון ומרכיב חיוני בעבודת המנהל הוא היכולת למדוד ולהעריך את ביצועי המערכת עליה הוא מופקד.
נכון, תחושות בטן, חוש שישי ואינסטינקטים הן תכונות חשובות המסייעות לכולנו בחיי היומיום, אך אלו יכולים לבוא רק כתוספת (ולא במקום) אמצעי ניהול שליטה ובקרה בהם חייב להיות מצויד כל מנהל.
אמצעי ניהול שכאלה אמורים לסייע למנהל להתמקד ביעדים אליהם הוא מתכוון להגיע, לספק לו אמצעי התראה בעת חריגה מהדרך, ובכך לשפר את סיכויי הצלחתו.

קביעת אסטרטגיה עסקית

הכנסת מערכת מדדי ביצוע ((KPI Key Performance Indicators מחייבת את הארגון להתמודד עם שאלות רבות ומגוונות:
   b-point אילו יחידות ארגוניות כדאי למדוד?
   b-point מהם הנתונים שיש למדוד בהן?
   b-point מהם היעדים מולם ייבחנו התוצאות?
   b-point איך להפוך אוסף מדדים בודדים ל"תמונת פאזל" מושלמת?
   b-point האם כל דבר מדיד הוא מדד?
   b-point איך מדד נוכחי מקדם את הארגון לקראת יעד עתידי?
העיסוק בשאלות אלו מחייב את הארגון להגדיר ולחדד את האסטרטגיה העסקית שלו. התשובות שיתקבלו יהוו את המסגרת לפיה יתבצע המשך הפרויקט: קביעת היעדים להשגה, קביעת מדדי הביצוע התואמים ואופן תפעולם השוטף.
סוף מעשה במחשבה תחילה
מדדי ביצוע, קיימים מזה שנים כחלק מהתפיסות הניהוליות המקובלות, וימשיכו לשרוד עוד אחרי הרבה תורות אפנתיות שיבואו ויחלפו מעולמנו.
אז מה כבר ניתן לחדש בתחום זה?
דעת מציעה פתרון משולב לנושא מדדי הביצוע ובו 3 מרכיבים:
   b-point מהלך ארגוני – גיבוש האסטרטגיה העסקית בארגון.
   b-point מהלך יישומי – ניתוח המערכת והפיכת היעדים העסקיים למדדים כמותיים המבוססים על נתוני מערכות המידע.

   b-point מהלך מחשובי – בחירת אמצעי התכנה שישמשו לתפעול שוטף: בניית התכנית ויעדיה השונים, קליטת המדדים שייקבעו, קישורם לנתוני הביצוע, סט הדוחות התומכים ואמצעי התחקור.

סיפורי לקוח – מדדי ביצוע: