זימון יצור Asprova
 • זימון יצור

  מהלך תכנוני שנועד לקשר בין הוראות יצור לאמצעי היצור ומועד הביצוע. זימון יצור מתחשב בקיבולת היצור הסופית של משאבי היצור הקיימים (מכונות, עובדים, משמרות, חומרים…) תוך שילוב חוקים ואילוצי תכנון.
  תוצר מהלך הזימון היא "תכנית היצור" לפיה מתבצעת העבודה. תוכנת זימון מהווה את החוליה המקשרת בין סביבת ה-ERP, בה נוצרות הוראות היצור, ובין הסביבה הייצורית ("הרצפה"). קשר זה יכול לשלב חוליה נוספת בשרשרת – מערכת מחשוב רצפת יצור (MES).

שאלות מחיי היומיום…

 • מהו מועד האספקה המעשי להזמנה שהתקבלה?
 • מה יהיו השלכות של קידום הזמנה אחת על פני האחרות?
 • מהו % הנצילות /הפנאי של אמצעי היצור הקיימים?
 • מהו מועד תחילת היצור האופטימלי להזמנה?
 • איפה נמצאים צווארי הבקבוק, ואיפה יכולות לא מנוצלות?
 • מהו סדר היצור האופטימלי בכל מכונה?
 • מהי רמת המלאי האופטימלית בתהליך?
 • מהו הניתוב הנכון בין אמצעי יצור חלופיים?
 • איך ישפיע איחור/הקדמה במועד האספקה על שלבי היצור השונים?
סיפורי לקוח - asprova